Sivuston käyttöehdot

BraEva Oy ei vastaa sivujen sisällöstä, täsmällisyydestä, oikeellisuudesta, eikä tietojen käytön välillisesti tai välittömästi aiheuttamista vahingoista. BraEva Oy pidättää oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja tai estää niille pääsyn ilman erillistä ilmoitusta.

Osa www-palveluista saattaa edellyttää henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tietoisesti ja henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot ovat osa BraEva Oy:n asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. BraEva Oy ei luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin vaatiessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Käyttäjä on itse vastuussa mahdollisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjä on myös korvausvelvollinen suoraan BraEva Oy:lle mahdollisista väärinkäytöksistä sekä sopimuksen- ja lainvastaisista toimistaan.

BraEva Oy:n www-sivuilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille. BraEva Oy ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta ja käyttötarkoituksista.

Tietojen kopiointi kokonaisuudessaan, tai olennaisilta osin, BraEva Oy:n sivuilta on yksiselitteisesti kielletty perustuen tekijänoikeuslakiin.

Riitatilanteissa kuluttaja voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. (www.kuluttajariita.fi)